Dejavnosti

JUTRANJE VARSTVO

Oddelek je organiziran za učence 1. razreda. Poteka od 6.15 do 8.15 v učilnici 1. razreda. Izvajala ga bo ga. Petra Peternelj.

 

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA

V letošnjem šol. letu bodo na naši šoli trije OPB – 60 ur tedensko.

 Vodja oddelka: Skupina: Čas:
ga. Darija Langerholc

26 učencev:

1.r + 2. r

 

Ponedeljek – petek:

12.00 – 15.45

ga. Sonja Čenčič

 

 

 

 

ga. Petra Peternelj

26 učencev:

2. r + 3. r

Ponedeljek, torek, četrtek:

12.50 – 15.26

Sreda:

12.00 – 15.27

Petek:

12.00 – 15.20

ga.Marija Krmelj

 

26 učencev:

4.r + 5. r

 

Petek:

12.00 – 16.00

Ponedeljek – četrtek:

12.50 – 16.00

 

V času PB imajo učenci naslednje dejavnosti:

  • usmerjene dejavnosti,
  • usmerjen prosti čas,
  • kosilo,
  • samostojno učenje.

 

DOPOLNILNI  POUK IN DODATNI POUK

Predvidoma se razdelijo 50% za dopolnilni pouk in 50% na dodatni pouk. Dopolnilni pouk obiskujejo učenci, ki pri določeni  učni  snovi potrebujejo dodatno pomoč  in  razlago.

Dodatni pouk obiskujejo učenci, ki imajo pri določeni učni snovi več znanja in interesa in se jim posreduje dodatna znanja.

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

Učenci PŠ Selca bodo sodelovali v naslednjih tekmovanjih:

  • Branje za Bralno značko,
  • Tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
  • Matematično tekmovanje Kenguru,
  • Zlati sonček,
  • Krpan,
  • Tekmovanje za čiste zobe.

Prav tako bodo učenci pod vodstvom razredničark sodelovali v raznih literarnih in likovnih natečajih, ki so objavljeni tekom šolskega leta.

 

SKRB ZA OKOLICE ŠOLE

Učenci, vključeni v OPB, skrbijo za okolico šole in enkrat tedensko okoli šole na vrtu in igrišču pobirajo pod vodstvom učiteljic smeti.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR Planirano število ur
Pevski zbor 1.r, 2.r ga. Petra Peternelj 38 ur
Pevski zbor 3.r – 5.r ga. Damijana Habjan 38 ur
Dramski krožek 3.r, 4.r, 5.r
ga. Mira Pohleven 16 ur
Telovadni krožek za 1, 2.r ga. Majda Pogačnik 16 ur
Telovadni krožek za 3, 4.r, 5.r ga. Majda Pogačnik 16 ur

Ročna dela  3.r – 5.r

(vezenje, šivanje, pletenje, … )

ga. Damijana Habjan 16 ur
To zmoremo tudi mi za 1.r – 2.r ga. Mojca Berce 16 ur
Folklora ga. Sonja Čenčič 79 ur
Računalništvo 2.r – 5.r ga. Alenka Bertoncelj 60 ur
Prometni krožek 4. r ga. Marija Krmelj 35 ur
Čipkarska šola ga. Irena Benedičič —-
Rokometno društvo Železniki- 1x tedensko