Sodelovanje s starši

  1. Roditeljski sestanki
  2. Pogovorne ure
  3. Predavanja za starše
  4. Odprte učne ure
  5. Srečanja ob različnih praznovanjih, nastopih naših učencev

PREDVIDENI RODITELJSKI SESTANKI :

  • 17. september 2019

Skupni roditeljski sestanek za starše. Prisoten bo tudi g. ravnatelj Franc Rant. Vodila ga bo vodja PŠ Selca ga. Anka Rakovec. Nato bodo roditeljski sestanki še po oddelkih, ki jih bodo vodile razredničarke.

  • v februarju 2020
  • Pripravi ga razrednik sam.

 

POGOVORNE URE bodo drugi torek v mesecu.

URNIK TEDENSKIH POGOVORNIH UR

Oddelek Učitelj Dan Ura
1. r ga. M. Berce torek 12.05 – 12.50
2. r ga. A. Rakovec torek 7.30 – 8.15
3. r ga. M. Krmelj torek 8.20 – 9.05
4. r ga. D. Habjan četrtek 10.25 – 11.10
5. r ga. M. Pohleven ponedeljek 10.25 – 11.10
 1. r  ga. Petra Peternelj  četrtek  12.05 – 12.50
 ANG  ga. Petra Tolar  četrtek  8.20 – 9.05
OPB ga. D. Langerholc sreda 11.15 – 12.00
OPB ga. M. Pogačnik četrtek 11.15 – 12.00
OPB ga. B. Peternelj četrtek 12.05 – 12.50

 

PREDAVANJA za starše, ki jih organizira centralna šola, so vabljen  tudi starši otrok, ki obiskujejo podružnične šole.

 

PREDSTAVNIKI ZA SVET STARŠEV  

1. r: ga. Petra Lorber

2. r: ga. Barbara Kavčič

3. r: g. Filip Demšar

4. r: g. Marko Nastran

5. r: ga. Mateja Bergant