Sodelovanje s starši

 1. Roditeljski sestanki
 2. Pogovorne ure
 3. Predavanja za starše
 4. Odprte učne ure
 5. Delavnice, srečanja ob različnih praznovanjih, nastopih naših učencev

PREDVIDENI RODITELJSKI SESTANKI :

 • september 2020

Skupni roditeljski sestanek za starše. Prisoten bo tudi g. ravnatelj Franc Rant. Vodila ga bo vodja PŠ Selca ga. Anka Rakovec. Nato bodo roditeljski sestanki še po oddelkih, ki jih bodo vodile razredničarke in vodje OPB.

Dnevni red:

 1. Nagovor in predstavitev novosti in pomembnosti.
 2. Seznanitev s Planom dela PŠ Selca.
 3. Šolski koledar za šol. leto 2020/21.
 4. Šolski red in Vzgojni načrt šole.
 5. Organizacija oddelka podaljšanega bivanja, varstva vozačev in jutranjega varstva.

Drugi del poteka po oddelkih, vodijo jih razredniki.

 1. Učni načrt in predmetnik za dani razred.
 2. Razredna problematika.
 3. Volitev predstavnika za Svet staršev OŠ Železniki.
 4. Razno.

 

 • v februarju 2021
 • Pripravi ga razrednik sam.

Dnevni red:

 1. Pomen skrbi za zdrav način življenja.
 2. Organiziranje Letne šole v naravi. Roditeljski sestanek vodi pomočnica ravnatelja g. Marjeta Demšar.
 3. Analiza dela in odnosov v razredu, sociogram.
 4. Razno

 

POGOVORNE URE bodo drugi torek v mesecu.

 

URNIK TEDENSKIH POGOVORNIH UR

oddelek učitelj dan ura
1. r ga. M. Pogačnik četrtek 7.30 – 8.15
1. r ga. Petra Peternelj četrtek 12.05 – 12.50
2. r ga . M. Berce sreda 12.05 – 12.50
3. r ga. A. Rakovec torek 7.30 – 8.15
4. r ga. D. Habjan četrtek 11.15 – 12.00
5. r ga. M. Pohleven ponedeljek 11.15 – 12.00
OPB ga. D. Langerholc sreda 11.15 – 12.00
OPB ga. M. Krmelj četrtek 12.00 – 12.45
OPB ga. S. Čenčič sreda 8.20 – 9.05

 

PREDAVANJA za starše, ki jih organizira centralna šola, so vabljen  tudi starši otrok, ki obiskujejo podružnične šole.

 

PREDSTAVNIKI ZA SVET STARŠEV  

1. r: g. Janez Mohorič

2. r: ga. Petra Lorber

3. r: ga. Barbara Kavčič

4. r: g. Filip Demšar

5. r: g. Marko Nastran