Tudi v tem šolskem letu so učenci naše šole sodelovali na natečaju turističnega društva Selca. Izdelovali so palčke, vsak razred je naredil drugačne. Na Štefanovem sejmu, 26. decembra, so jih obiskovalci ocenjevali. Najboljše tri iz vsakega razreda je turistično društvo Selca tudi nagradilo. Nagrade so prejeli na Bakladi, ki je potekala prvi dan letošnjega leta.